“სანქციების საკითხი არ მაწუხებს… რომ მქონდეს საშუალება ადვოკატი დავიქირაო და ასიათასობით თანხა ვუხადო, სიმართლეს დავადასტურებდი” – ლევან მურუსიძე

პოლიტიკა 1701336158

მურუსიძე

იცით, რა არის? მე რომ მქონ­დეს იმის სა­შუ­ა­ლე­ბა, რომ ად­ვო­კა­ტი და­ვი­ქი­რაო და მას ასი­ა­თა­სო­ბით თან­ხა ვუ­ხა­დო და­ვა­დას­ტუ­რებ­დი, რომ ნამ­დვი­ლად ის არის იმი­ტომ, რომ ასი პრო­ცენ­ტით მარ­თა­ლი ვარ, – ამის შე­სა­ხებ სა­ა­პე­ლა­ციო სა­სა­მარ­თლოს მო­სა­მარ­თლემ, იუს­ტი­ცი­ის უმაღ­ლე­სი საბ­ჭოს წევ­რმა, ლე­ვან მუ­რუ­სი­ძემ “ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ გა­ნუ­ცხა­და, რო­დე­საც უპა­სუ­ხა შე­კი­თხვას, აპი­რებს, თუ არა სარ­ჩე­ლის მომ­ზა­დე­ბას და აშშ-ში გაგ­ზავ­ნას მისი და­სან­ქცი­რე­ბის სა­პა­სუ­ხოდ, რო­გორც ამას აპი­რებ­და ასე­ვე ერთ-ერთი სან­ქცი­რე­ბუ­ლი მო­სა­მარ­თლე ლე­ვან შენ­გე­ლია.

ლე­ვან მუ­რუ­სი­ძის თქმით, მისი და­სან­ქცი­რე­ბის სა­კი­თხთან კო­რუფ­ცია არა­ფერ შუ­ა­შია და სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის ეს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა სხვა რა­მეს ემ­სა­ხუ­რე­ბო­და.

“სი­მარ­თლე გი­თხრათ, ყვე­ლა­ფე­რი გა­მოჩ­ნდე­ბა იმ­დე­ნად და­უ­სა­ბუ­თე­ბე­ლი, არაზ­ნე­ობ­რი­ვია და არა­ფერს ეფუძ­ნე­ბო­და ეს სან­ქცი­ე­ბი, ყვე­ლა­ფე­რი გა­მოჩ­ნდე­ბა და დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში ცხა­დი გახ­დე­ბა. სი­მარ­თლე გი­თხრათ, სან­ქცი­ე­ბის სა­კი­თხი არ მა­წუ­ხებს იმი­ტომ, რომ 100%-ით მარ­თა­ლი ვარ, შე­სა­ბა­მი­სად, გავ­ყვე­ბი და რაც იქ­ნე­ბა ეგ არის. ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში, იცით, რა არის? მე რომ მქონ­დეს იმის სა­შუ­ა­ლე­ბა, რომ ად­ვო­კა­ტი და­ვი­ქი­რაო და მას ასი ათა­სო­ბით თან­ხა ვუ­ხა­დო და­ვა­დას­ტუ­რებ­დი, რომ ნამ­დვი­ლად ის არის იმი­ტომ, რომ ასი პრო­ცენ­ტით მარ­თა­ლი ვარ. ერთი სი­ტყვით, ყვე­ლა­ფე­რი და­ლაგ­დე­ბა, ასე მგო­ნია იმი­ტომ, რომ მარ­თა­ლი ვარ. ვნა­ხოთ, რა იქ­ნე­ბა, რო­გორ იქ­ნე­ბა. 

 


რას და­ვა­პი­რებ და რას გა­ვა­კე­თებ ამას დრო გვიჩ­ვე­ნებს. ახლა, სი­მარ­თლე გი­თხრათ, ჩემ­თვის მთა­ვა­რი არის ის, რომ მე დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ და მი­მაჩ­ნია, რომ ეს აბ­სო­ლუ­ტუ­რად მი­უ­ღე­ბე­ლი იყო და შე­უძ­ლე­ბე­ლია, რომ ადა­მი­ანს, მოქ­მედ მო­სა­მარ­თლეს აბ­რა­ლებ­დე კო­რუფ­ცი­ას, მაგ­რამ თვი­თო­ნაც იცი­ან, რომ აქ კო­რუფ­ცია არა­ფერ შუ­შია და რე­ა­ლუ­რად მე მგო­ნია, რომ ჩემი და­სან­ქცი­რე­ბის სა­კი­თხი სხვა რა­მეს ემ­სა­ხუ­რე­ბო­და. მერე, დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში, ყვე­ლა­ფე­რი გა­ირ­კვე­ვა იმი­ტომ, რომ ყვე­ლამ იცის, კო­რუმ­პი­რე­ბუ­ლი ნამ­დვი­ლად არ ვარ. თუ რამე იყო კო­რუფ­ცი­ის სა­ფუძ­ვე­ლი შე­ეძ­ლოთ კონ­კრე­ტუ­ლი ფაქ­ტი ეთ­ქვათ, მაგ­რამ კონ­კრე­ტუ­ლი ფაქ­ტის და­სა­ხე­ლე­ბის გა­რე­შე მო­სა­მარ­თლეს აბ­რა­ლებ­დე, რომ ის კო­რუმ­პი­რე­ბუ­ლია ეს უკვე სხვა თე­მაა“, – გა­ნა­ცხა­და ლე­ვან მუ­რუ­სი­ძემ.

კი­თხვა­ზე, გა­მო­რი­ცხავს, თუ არა სარ­ჩე­ლით მი­მარ­თოს აშშ-ში სა­სა­მარ­თლოს ასე უპა­სუ­ხა:

“არ გა­მოვ­რი­ცხავ, ახ­ლაც ვფიქ­რობ, არ ვიცი, ვნა­ხოთ, შევ­ხე­დოთ, რა და რო­გორ იქ­ნე­ბა“-გა­ნა­ცხა­და მუ­რუ­სი­ძემ.

ცნო­ბის­თვის, აშშ-მ 2023 წლის გა­ზა­ფხულ­ზე, ოთხ ქარ­თველ მო­სა­მარ­თლეს – მი­ხე­ილ ჩინ­ჩა­ლა­ძეს, ლე­ვან მუ­რუ­სი­ძეს, ირაკ­ლი შენ­გე­ლი­ას და ვა­ლე­რი­ან ცერ­ცვა­ძეს სან­ქცი­ე­ბი და­უ­წე­სა. აშშ-ის სა­ხელ­მწი­ფო მდივ­ნის, ენ­ტო­ნი ბლინ­კე­ნის გან­ცხა­დე­ბის თა­ნახ­მად, ამე­რი­კის სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტი მი­ხე­ილ ჩინ­ჩა­ლა­ძის, ლე­ვან მუ­რუ­სი­ძის, ირაკ­ლი შენ­გე­ლი­ას და ვა­ლე­რი­ან ცერ­ცვა­ძის სა­ჯა­რო სან­ქცი­რე­ბას ახ­დენს, ვი­ზის აკ­რძალ­ვის შე­სა­ხებ 7031(c) წე­სის სა­ფუძ­ველ­ზე, მნიშ­ვნე­ლო­ვან კო­რუფ­ცი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში მათი ჩარ­თუ­ლო­ბის გამო.

რო­გორც გან­ცხა­დე­ბა­ში ბლინ­კე­ნი გან­მარ­ტავს, აღ­ნიშ­ნულ­მა პი­რებ­მა, ბო­რო­ტად გა­მო­ი­ყე­ნეს მათი თა­ნამ­დე­ბო­ბა რო­გორც სა­სა­მარ­თლოს თავ­მჯდო­მა­რე­ებ­მა და იუს­ტი­ცი­ის უმაღ­ლე­სი საბ­ჭოს წევ­რებ­მა, რი­თაც ზი­ა­ნი მი­ა­ყე­ნეს სა­მარ­თლის უზე­ნა­ე­სო­ბა­სა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ნდო­ბას სა­ქარ­თვე­ლოს სა­სა­მარ­თლო სის­ტე­მის მი­მართ.

მასალის გამოყენების პირობები
სხვა სიახლეები
ასტროპროგნოზი
24 ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი ახლა თქვენთვის პირველ ადგილზე ოჯახი უნდა იყოს და მერე სხვა დანარჩენი. თუ რჩევას გაითვალისწინებთ და საყვარელი ადამიანების ცხოვრებით დაინტერსდებით, ნახავთ, რომ მათგან გაცილებით მეტ სითბოს და სიყვა...

ეს საინტერესოა 1721764390

ელექტროენერგია
ქუჩები, სადაც 24 ივლისს ელექტროენერგია გაითიშება

გადაუდებელი სამუშაოების ჩატარების გამო 24 ივლისს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება გლდანის რაიონი გადაუდებელი სამუშაოების გამო 12:00 საათიდან 15:00 საათამდე შეზღუდვა შეეხება: სოფელი გლდანის, გლდანი...

საზოგადოება 1721735700

პოლიტიკა
„ჩვენ მივიღებთ საკონსტიტუციო უმრავლესობას... გარდა ერთისა, ვერცერთი ლახავს 5%-იან ბარიერს“ - მამუკა მდინარაძე

ჩვენ მივიღებთ საკონსტიტუციო უმრავლსობას... გარდა ძველი „ნაციონალური მოძრაობისა“ ვერცერთი პარტია ვერ ლახავს 5%-იან ბარიერს - ეს განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, "ქართული ოცნების" აღმასრულე...

პოლიტიკა 1721733426

მსოფილიო
ვულკანის საფრთხე ტურისტებისთვის - სეზონის პიკში იტალიის ყველაზე დატვირთული აეროპორტი დაიხურა

აღმოსავლეთ სიცილიის ქალაქ კატანიაში, „ეტნადან“ ვულკანის ამოფრქვევის გამო, ზაფხულის პიკის ტურისტულ სეზონში აეროპორტი დაიხურა, რის გამოც ტურისტებს პრობლემები შეექმნათ. ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. ე...

მსოფლიო 1721732590

ცესკო
ტვ „პირველის“ გადაცემის წამყვანმა ნოდარ მელაძემ, ჟურნალისტმა მაკა ჩიხლაძემ და ტვ „მთავარის“ წამყვანმა ეკა კვესიტაძემ ცესკოს თავმჯდომარის გიორგი კალანდარიშვილის მიმართ ჟურნალისტური ეთიკის პრინციპები დაარღვიეს - ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ დაადგინა, რომ ტელეკომპანია „პირველის“ გადაცემის წამყვანმა ნოდარ მელაძემ, ჟურნალისტმა მაკა ჩიხლაძემ და ტელეკომპანია „მთავარის“ წამყვანმა ეკა კვესიტაძემ ცე...

საზოგადოება 1721732144

ცბ მმ
საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით, ვილა მოსავალი ფართოვდება

საქართველოს ბანკისთვის, როგორც ბიზნესის მხარდამჭერი ძლიერი კერძო ფინანსური ინსტიტუტისთვის, პარტნიორი ბიზნესების განვითარებისა და გაძლიერების ხელშეწყობა უცვლელი პრიორიტეტია. ამჯერად, ბანკის მხარდაჭერით...

ბიზნესი & ეკონომიკა 1721728200